[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
Untitled
 
 

  

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
ที่อยู่ :  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
ตำบลเวียง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐
อีเมล์ : ksptcm3@gmail.com
ติดต่อสอบถาม โทร : ๐๕๓-๔๕๒๖๒๓ 
 โทรสาร : ๐๕๓-๔๕๒๖๒๓

 


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ที่อยู่ :  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ อีเมล์ : ksptcm3@gmail.com
ติดต่อสอบถาม โทร : ๐-๕๓๔๕-๒๖๒๓
โทรสาร : ๐-๕๓๔๕-๒๖๒๓